Condicions de reserva i cancel·lació

 • En català

  Tots els dubtes que tingueu, sisplau pregunteu-nos-els a través de –> reserves@elsolivers.cat

  Reserves

  Les reserves es fan a través dels formularis o del correu reserves@elsolivers.cat.

  El mínim per reservar a la casa és de 10 persones i el màxim 100. Menys de 10 persones consulteu-ho per correu electrònic.

  Prepagament

  El pagament de l’estada es fracciona en dos:
  1. Paga i senyal* del 30% al moment de confirmar la reserva. Sols així es guarden les dates sol·licitades.
  2. L’import restant de l’estada. Es paga un cop arribeu a la Masia.

  *La paga i senyal NO es retorna en cap cas, sols en motiu de força major justificat. En cas de cancel·lació de la reserva amb 15 o més dies d’antelació, es guarda la paga i senyal que hagueu fet perquè la pugueu utilitzar en futures estades del mateix import o superior.
  En cas de cancel·lació de la reserva amb menys de 15 dies d’antelació, no es retorna ni es convalida per a futures reserves.

  Reserva de dates

  Si sou un grup de menys de 40 persones podeu confirmar una reserva màxim 40 dies abans. Si ens aviseu per correu de les dates que voleu, nosaltres us contactarem 40 dies abans per avisar-vos de si estan disponibles.

  Modificació de dates

  En grups de menys de 40 persones podeu modificar la data fins a 20 dies abans. Si es fa fora d’aquest límit, s’aplicarà un suplement de 5€ per persona

  En grups de més de 40 persones podeu modificar la data fins a 30 dies abans. Si es fa fora d’aquest límit, s’aplicarà un suplement de 5€ per persona

  Modificació de persones

  Màxim pot haver una variació del 10% en el nombre d’assistents del total pressupostat inicialment (Si la reserva és de 40 persones, màxim pot haver una variació de 4 persones amunt o avall sense penalització)

  A partir del 10% de variació, es cobrarà la seva part de paga i senyal (Si la reserva és de 40 persones i 8 persones no vénen = 20% del total; Un 10% no té penalització, de l’altre 10% es cobrarà la paga i senyal corresponent)

  Check In/Check Out

  Horari de recepció. De 9.00h a 21.00h. En cas de tenir alguna urgència fora d’aquest horari disposaràs d’un telèfon on podràs ser atès.
  Check in. Des les 14.00h a les 20.00h. Si el teu horari d’arribada és més tard de les 20.00h cal que et posis prèviament en contacte per telèfon.
  Check out. A les 12.00h. Hi ha la possibilitat de fer un late check out segons disponibilitat, consulteu-nos-ho per correu electrònic.

  Menors de 18 anys

  No s’acceptaran reserves per a ocupants menors de 18 anys sense un acompanyant adult autoritzat.

  Animals de companyia

  Animals de companyia estan permesos.
  Sols no poden estar al menjador durant els àpats.
  Consultar preus i condicions a l’hora de fer la reserva.

  Casaments i esdeveniments

  Pagaments

  La reserva de dates serà d’un 10% amb un mínim de 2000€.
  A la presentació de plats caldrà abonar el 30% del pressupost contractat.
  El 60% restant es pot fer en un o varis pagaments, havent de quedar pagats els serveis contractats en la seva totalitat 15 dies abans de la data de la celebració.

  En cas d’anul·lació per força major,  es mantindrà la reserva per ser consumida en una nova data fins a 1 any vista. El compte per fer els ingressos es: ES09 2100 2463 1202 0003 9669.

 • En castellano

  Todas las dudas que tengáis, por favor preguntádnoslas a través de –> reserves@elsolivers.cat

  Reservas

  Las reservas se hacen a través de los formularios o del correo reserves@elsolivers.cat.

  El mínimo para reservar la casa es de 10 personas y máximo de 100 personas. Menos de 10 personas, consultádnoslo por correo electrónico.

  Prepago

  El pago de la estancia se fracciona en dos:
  1. Paga y señal* del 30% en el momento de confirmar la reserva. Sólo así se guardan las fechas solicitadas.
  2. El importe restante de la estancia. Se hace una vez llegáis a la Masía.

  *La paga y señal NO se devuelve en ningún caso, sólo con motivo de fuerza mayor y con justificación.
  En caso de cancelación de la reserva con 15 días o más de antelación, se guarda la paga y señal que habéis hecho para poderla usar en futuras reservas de igual importe o superior.
  En caso de cancelación de la reserva con menos de 15 días de antelación, no se devuelve ni convalida para futuras reservas.

  Reserva de fechas

  Si sois un grupo de menos de 40 personas podéis confirmar una reserva máximo 40 días antes. Si nos avisáis por correo las fechas que queréis, nosotros os contactaremos 40 días antes para avisaros de si están disponibles.

  Modificación de fechas

  En grupos de menos de 40 personas podéis modificar la fecha hasta 20 días antes. Si se hace fuera de este límite se aplicará un suplemento de 5€ por persona.

  En grupos de más de 40 personas podéis modificar la fecha hasta 30 días antes. Si se hace fuera de este límite se aplicará un suplemento de 5€ por persona.

  Modificación de personas

  Máximo puede haber una variación del 10% en el número de asistentes del total presupuestado (Si la reserva es de 40 personas, máximo puede haber una variación de 4 personas arriba o abajo sin penalización)

  A partir del 10% de variación, se cobrará su parte de paga y señal (Si la reserva es de 40 personas y 8 personas no vienen, eso es el 20% del total; Un 10% no tendrá penalización y del otro 10% se cobrará la paga y señal correspondiente)

  Check In/Check Out

  Horario de recepción. De 9.00h a 21.00h. En caso de tener una urgencia fuera de este horario dispondrás de un teléfono donde podrás ser atendido.
  Check in. Des de las 14.00h hasta las 20.00h. Si tu horario de llegada es más tarde de las 20.00h es necesario que te pongas previamente en contacto por teléfono.
  Check out. A las 12.00h. Hay la posibilidad de hacer un late check out según disponibilidad, consultádnoslo por correo electrónico.

  Menores de 18 años

  Solo se aceptan reservas con ocupantes menores de 18 años con acompañantes adultos autorizados.

  Animales de compañía

  Animales de compañía están permitidos.
  Consultar condiciones a la hora de hacer la reserva.

  Bodas y eventos

  Pagos

  La reserva de fechas será de un 10% con un mínimo de 2000€.
  En la presentación de platos será necesario abonar el 30% del presupuesto contratado.
  El 60% restante se puede hacer en uno o varios pagos y deben quedar pagados todos los servicios contratados 15 días antes de la fecha del evento.

  En caso de anulación por fuerza mayor, se mantendrá la reserva para ser consumida en una nueva fecha hasta 1 año vista. La cuenta para hacer los ingresos es: ES09 2100 2463 1202 0003 9669.